Nieuws

Pinksterzendingscollecte 2019

Categorieën: Algemeen,Diaconie,Zendingswerk

Oorspronkelijk is het Pinsterfeest is een oogstfeest. Er werd uitbundig feest gevierd vanwege de opbrengsten van het land, de zgn. eerstelingen. Na de Opstanding van Jezus uit de doden is het Pinksterfeest nog steeds een oogstfeest;  de oogst van de volkeren is begonnen. Op de Pinksterdag zijn er de eerstelingen (meer dan drieduizend op een dag). Ze zijn een belofte dat er nog velen zullen volgen. Jezus geeft de opdracht om mensen tot leerlingen van Hem te maken om te oogsten. Tijdens de Pinksterdagen wordt er gecollecteerd voor Bijbelcursussen voor geheime gelovigen en voor Bijbelverspreiding op het Chinese platteland. De opbrengst van de Pinksterzendingscollecte wordt gelijkelijk verdeeld over Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond organisaties die werkzaam zijn binnen de Protestantse Kerk in Nederland om namens de kerk de boodschap van het evangelie te vertalen voor mensen in andere delen van de wereld. Van harte aanbevolen!