Nieuws

Kerk naar buiten

Categories: Activiteiten,Algemeen

Missionair predikant
Vanaf 1 juli begint mijn werk als missionair predikant. Ik zal dit werk voor 70% van mijn werktijd doen. De andere 30% zal bestaan uit ouderenpastoraat in de beide wijken. Daarnaast zal ik ook regelmatig voorgaan in de beide wijken. Samen met het missionaire team hopen we het missionaire werk in onze gemeente verder vorm te geven. Het zal hier onder andere gaan om ons als gemeente bewust te maken van onze missionaire roeping, het aanjagen en coördineren van activiteiten op plekken waar kerkgebouwen gesloten zijn en het zoeken naar nieuwe vormen om mensen die vervreemd zijn van het evangelie te bereiken. In dat kader hoop ik volgende keer iets te schrijven over de pioniersreis. Een ‘reis’ waarin luisteren cruciaal is. Het opbouwen van contacten is ook een wezenlijk onderdeel van het missionaire werk. Dit alles kan niet zonder het gebed!

Zoals u de afgelopen tijd hebt kunnen lezen zijn we ondertussen begonnen met verschillende initiatieven. Zo zijn er maandelijkse koffieochtenden in de Pollen en het Westerdok. Daarnaast is er in het Westerdok ook een maandelijkse maaltijd. Verder is er een eerste brainstorm avond in de Aakerk geweest die zeker een vervolg zal krijgen!

Het missionaire team en ondergetekende krijgen begeleiding van de IZB. In dat kader doe ik mee met een intervisie groep bestaande uit collega’s die ook actief zijn in het missionaire werk.

De komende tijd zult u op deze plek meer over het missionaire werk horen. Voor ideeën, suggesties en vragen houd ik me aanbevolen. Ik zie uit naar een goed, gezegend en vruchtbaar vervolg op het werk hier in Vriezenveen.

IZB-Tijding
Samen met gemeenten en gemeenteleden weet de IZB zich geroepen tot zending in Nederland. De IZB doet dit via toerusting voor predikanten, kerkenraden en kerkelijke gemeenten. Ook zijn ze met missionaire pioniersplekken present door heel het land en maken ze de podcasts ‘Eerst Dit’ en ‘Dit is de Bijbel’.

Via het magazine Tijding worden verhalen gedeeld vanuit de praktijk. Bijvoorbeeld verhalen over hoe God werkt en mensen inschakelt bij missionaire pioniersplekken en in christelijke gemeenten. En over de vreugde als mensen zich door God gevonden weten.

Door de verhalen in Tijding word je geïnspireerd, geënthousiasmeerd en toegerust om ook zelf het geloofsgesprek te blijven voeren. De IZB stelt dit magazine beschikbaar voor gemeenteleden.

Na afloop van de ochtenddiensten op 7 juli wordt dit magazine uitgedeeld.