Nieuws

Het voorlopig resultaat geeft aan dat de actie het mooie bedrag van  € 495.638,- heeft opgebracht. Dit is € 11.676,- meer dan vorig jaar.

Dit betekent dat veel leden hun bijdrage hebben verhoogd. Dit is iets om dankbaar voor te zijn want dat toont de betrokkenheid van de leden bij het wel en wee van de Gemeente, ook in deze bijzondere tijd.

Er zijn nog een groot aantal leden die het antwoordformulier niet hebben ingeleverd en waarvan wij de toezegging en betaalwijze van vorig jaar hebben overgenomen, zoals was aangegeven op het antwoordformulier. Mocht u toch een ander bedrag willen toezeggen dan kunt u alsnog uw toezegging inleveren bij het Kerkelijk Bureau.

Het college van kerkrentmeesters bedankt alle leden voor hun toezegging. Mede dankzij de hulp van vele vrijwilligers die hun tijd hiervoor beschikbaar hebben gesteld is ook dit jaar de actie Kerkbalans goed verlopen. Hartelijk dank voor ieders inzet en medewerking, maar bovenal dank aan God.