Nieuws

Laatste oproep Akkerfonds

Categorieën: Algemeen

Afgelopen boekjaar 2018 is voor Stichting Christelijk Boekenhuis De Akker en Stichting de Zaaier gunstig verlopen. Opnieuw was er groei en bloei in omzet en activiteiten en vervult De Akker steeds meer een regio-functie. Graag laat De Akker via haar projectondersteuningsfonds zegeningen en onze dankbaarheid delen aan diverse goede instellingen voor evangelisatie en/of diakonaat, via een eenmalige bijdrage. Door De Akker en De Zaaier zijn alle reguliere kerken in Twenterand en directe omgeving hiervoor aangeschreven met vermelding van de bijbehorende criteria. Aanvragen dienen schriftelijk voor 31 maart in 2-voud, print en digitaal, te worden ingediend. De aanvrager dient hierbij een goed gemotiveerde projectbeschrijving en financile onderbouwing in te dienen. Daarnaast moet worden aangegeven wanneer het project wordt uitgevoerd en wat er naar de vrijwilligers kan worden gecommuniceerd. Aanvraagformulieren kunt u afhalen en inleveren in De Akker. U kunt uw aanvraag richten aan Christelijk Boekenhuis de Akker- Aanvraag Projectondersteuningsfonds, Westeinde 305, 7671 ES Vriezenveen. Het digitale formulier kunt u downloaden van www.akkerboek.nl  De uitreiking zal plaatsvinden op D.V. donderdagavond 6 juni.