Nieuws

Toelichting collecte mei

Categories: Activiteiten,Algemeen,Zendingswerk

Toelichting op het werk van stichting Rehema. Sinds januari 2019 werkt Arjen Muis in Nairobi te Kenia. Namens stichting Rehema werkt hij daar met kinderen en jongeren uit de sloppenwijken. Jongeren uit de sloppenwijken krijgen een kans om via werk op een boerderij en psychische begeleiding een nieuwe toekomst te beginnen. Elke vrijdag worden kinderen in het ziekenhuis van Nairobi bezocht. Deze kinderen worden door hun ouders in het ziekenhuis gebracht en afhankelijk van de financile situatie van hun ouders worden ze behandeld. Het komt voor dat kinderen maanden (alleen) in het ziekenhuis zijn, voordat de behandeling gestart wordt. Door tijd, aandacht en liefde te geven hopen Arjen en zijn team iets meer uitzicht te geven in de verdrietige situatie. Arjen leeft in Kenia op giften van mensen die aangesloten zijn bij stichting Rehema. Naast uw gebed is een collecte een mooie aanvulling om zijn werk daar te kunnen voort zetten. Van harte aanbevolen Toelichting op het werk van Joyce Moreira-Dollen Van whatsapp en besmet water. In april dit jaar ontdekte ik dat het wijkcentrum Mo Amiga waar we werken besmet water gebruikt. Het drinkwater komt van het waterbedrijf, maar het kraanwater voor maaltijdbereiding, afwas en schoonmaken komt uit een bron. Ik, Joyce, was al meer dan een jaar aan het kwakkelen met mijn gezondheid. Maar ja, wat weet ik nou van bronwater en een septic-tank die op grote afstand van de bron zou moeten liggen Langzaam maar zeker kwam ik echter tot de overtuiging dat de oorzaak weleens bij dat bronwater kon liggen. Ik heb een bedrijf ingeschakeld om het water te onderzoeken, en het resultaat kwam deze week binnen. Besmet water, zelfs met de beruchte E. coli bacterie. De leiding van het wijkcentrum was eerst niet geneigd om gehoor te geven aan de noodsignalen, maar met de uitkomst van het wateronderzoek in de hand God zij dank- wel. Nu hebben we samen de juiste maatregelen genomen waardoor het water weer veilig is. Wat een opluchting, want het is maar niks om het dagelijks water te wantrouwen. Velen van u zullen te maken met veel verschillende whatsapp- groepen. Heeft u weleens meegemaakt dat u buiten de groep werd gezet en niet uitgenodigd voor een nieuwe groep Dat gebeurde pas geleden met mij met de moeders van Juds klas. Een bijzonder vreemde gewaarwording om opeens in een lege groep te zitten en genegeerd te worden als je moeders tegenkomt op school. Dan wordt het opeens een realiteit om je vijanden te zegenen en ze niet in mijn hart te vervloeken. Zoals Jezus zegt in Lukas 6, vs. 33 En als je iets goeds doet voor iemand die iets goeds doet voor jou, wat is daar dan voor bijzonders aan Ook slechte mensen doen dat. Door deze strijd heen gaan wij voort met onze missie Herstel van gezinnen en de mannen hun plaats laten innemen in het gezin. Dat doen we door huisbezoeken, ouderbijeenkomsten, de alpha-cursus, gebed en counseling. Wilt u deel uitmaken van deze zending door gebed en donatie graag Schrijf naar joy.all.moreira@gmail.com. Donateur worden kan door maandelijks een gift over te maken naar NL66RBRB0983364281 t.n.v Stichting Moreira Dollen in Vriezenveen. Met een hartelijke groet en Gods zegen, Joyce Moreira Dollen.