Nieuws

Kerkbode voor allen

Categorieën: Algemeen,Gemeente

Evenals in voorgaande jaren wordt met Kerst een kerkbode bezorgd op alle adressen waar één of meer leden van onze gemeente wonen, dus ook bij degenen die geen abonnement hebben.

Wij wensen u allen gezegende Kerstdagen en veel heil en zegen in 2019.

Het College van Kerkrentmeesters