Nieuws

Kerkdiensten en kindernevendienst.

Categories: Algemene Kerkenraad

Kerkdiensten

Het Groot Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft besloten het aantal zondagse erediensten in september ongewijzigd te laten. Dat betekent dat er in principe twee diensten per zondag in de verschillende kerken gehouden worden.

Voor de komende weken geldt:

– de middagdiensten in de Aakerk en de avonddiensten in de Westerkerk worden voor de rest van de maand augustus geannuleerd.

– in de Grote Kerk en de Pollenkerk worden twee diensten per zondag gehouden (9.30 uur en 19.00 uur).

We hopen dat het aantal aanmeldingen in de Aakerk en de Westerkerk voor resp. de middagdienst en de avonddienst toe zal nemen zodat in die kerken in september weer twee diensten per zondag gehouden kunnen worden.

Kindernevendienst.

Binnenkort wordt weer geprobeerd om invulling te geven aan de kindernevendienst. In de wijkberichten zult u daarover nader geïnformeerd worden.