Nieuws

Vanwege de algehele lockdown die per 18 december door de overheid is afgekondigd worden alle kerkdiensten online gehouden, dat wil zeggen: zonder kerkgangers. De diensten zijn uiteraard wel te volgen via de Kerkomroep en YouTube.

Hoe graag we het allemaal ook anders hadden gewild, het is momenteel niet verantwoord om bezoekers in de kerkdiensten te verwelkomen. We volgen hierin ook de richtlijnen van de landelijke PKN.

We gaan ervanuit dat deze situatie tenminste t/m 9 januari blijft. Mochten de regels omtrent de kerkdiensten op korte termijn nog veranderen dan zal dit worden gepubliceerd via de gebruikelijke kanalen: website, Scipio-app*), groeps-apps, etc.

*) Als u de Scipio-app nog niet gebruikt, kunt u zich hiervoor registreren bij kerkelijkbureau@hervormdvriezenveen.nl