Nieuws

Met elkaar verbonden

Zoals u wellicht weet zijn de diensten van de Hervormde gemeente te Vriezenveen via kerkzender en/of internet te volgen, zo zijn we op een prachtige manier met elkaar verbonden.

Kerkzender met collectebusje

Gemeenteleden die via de kerkzender met ons verbonden zijn hebben zich aangemeld en hebben een aansluiting ontvangen waardoor zij de diensten mee kunnen luisteren. Een groot deel van deze gemeenteleden heeft ook een ‘collectebusje’. De giften voor de collecten worden verzameld in dit busje en tweemaal per jaar wordt dit busje geleegd door één van de diakenen. De gaven worden vervolgens gelijk verdeeld over diaconie en kerkvoogdij. Mocht u belang hebben bij een kerkzenderaansluiting of wilt u graag een busje, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Ook voor vragen neemt u contact op met de diaconie, dat kan via diaconie@hervormdvriezenveen.nl of door tijdens openingstijden te bellen met het kerkelijk bureau (0546-566486).

Internet

Ook via internet kunt u de diensten meebeleven, in beeld (bij de Grote Kerk) en geluid. Wilt u tijdens het meebeleven van de dienst ook uw gaven geven, dan kan dat binnenkort digitaal via de app GiVT.  Hierover volgt later meer informatie. Giften mogen natuurlijk ook direct worden overgemaakt naar de diaconie en/of kerkvoogdij, de betreffende rekeningnummers vindt u op de achterzijde van de kerkbode.