Nieuws

Kingsclub en Parels

Categories: Activiteiten,Kinderen

De eerste middag was heel mooi en er waren veel kinderen. We hebben gehoord dat Jezus je Vriend wil zijn. De volgende keer is woensdag 20 november van 14.00 uur tot 15.45 uur in Stjaavelin.
Dan luisteren we naar het verhaal van de verloren zoon. Jezus vertelde deze gelijkenis omdat Hij ook onze Redder wil zijn.
We gaan kijken naar een poppenkast verhaal en samen gezellig knutselen.
Alle basisschool kinderen weer van harte welkom!

Namens de Kingsclub
Mirna Volkerink