Nieuws

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 20 maart 2019

Categories: Activiteiten,Algemeen,Algemene Kerkenraad

Opening
Voorzitter Gerard Sanderman heet iedereen welkom en geeft het woord aan de HWBA voor de opening. Kees Abbink leest Psalm 16 gevolgd door een korte overdenking. Hij gaat voor in gebed, waarna we zingen uit dezelfde psalm.

Beleidsplan
De externe kerkelijk adviseur Jack de Koster werkt momenteel aan aanbevelingen voor het nieuwe beleidsplan van de AK. Omdat het uitwerken van het nieuwe beleidsplan dit jaar de nodige tijd zal vragen, wordt om formele redenen besloten de geldigheid van het huidige beleidsplan te verlengen tot eind 2019.

Doopcatechese
Hennie Veldhuis is uitgenodigd in de vergadering. Zij verzorgt sinds een aantal jaren, samen met Richard Smit, de doopcatechese. Ouders die hun kind ten doop willen houden komen tweemaal naar de catechese om samen na te denken en te luisteren naar de bijbel, over de betekenis van de doop voor het leven van ouders en kinderen. De catechese is gezamenlijk voor doopouders uit alle 4 wijkgemeenten. De doopcatechese wordt door de catecheten en door de ouders als positief ervaren. Er worden enkele praktische verbeterpunten genoemd. De AK is dankbaar voor de inzet van Hennie en Richard.

Afsluiting winterwerk
Het winterwerk wordt afgesloten met activiteiten op zaterdag 30 maart en in de middagdienst in de Grote Kerk op zondag 31 maart.

Jubileum
In de middagdienst op 5 mei in de Grote Kerk wordt aandacht geschonken aan het 25 jarig ambtsjubileum van ds. Kranen.

Sluiting
Barend Schaap gaat voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Jan Boldewijn, scriba AK