Nieuws

Laatste oproep Akkerfonds 2020

Categories: Algemeen

Stichting Christelijk Boekenhuis De Akker in Vriezenveen is steeds meer een interkerkelijke en regionale functie gaan vervullen. De Akker laat, juist ook in dit jubileumjaar, via haar Projectondersteuningsfonds 2020 diverse goede instellingen delen in de winst.

Project-aanvragen komen alleen in aanmerking, bij het voldoen aan de volgende criteria:

  • volledig ingevulde aanvraag (zowel in print als digitaal) met motivatiebrief
  • overeenstemmen met de christelijke en diaconale doelstellingen van De Akker
  • gericht zijn op evangelisatie en/of diaconaat
  • gerelateerd zijn aan een of meer reguliere kerken in Twenterand en directe omgeving
  • uitvoering eenmalig op duidelijke projectbasis binnen de termijn van 1 jaar
  • een uniek initiatief en nieuw project, dus geen gat in een begroting
  • aanwezig zijn in Vriezenveen tijdens de uitreiking op DV woensdagavond 3 juni 2020
  • bereidheid tot gezamenlijke PR in kranten, op internet en in social media
  • terugkoppeling van de besteding naar onze vrijwilligers, liefst met beeldmateriaal

Aanvragen dienen schriftelijk en digitaal uiterlijk voor 31 maart te worden ingediend.  Aanvraagformulieren, kunt u afhalen en ook weer inleveren bij De Akker.  U kunt uw  aanvraag  richten aan:  Christelijk Boekenhuis De Akker, o.v.v. aanvraag: Projectondersteuningsfonds 2020, Westeinde 305, 7671 ES Vriezenveen.
Dit formulier kunt u ook downloaden via www.akkerboek.nl.