Nieuws

Liturgie diensetn Pollenkerk zondag 20 september 2020

Categories: Wijk-Oost

Liturgie voor de morgendienst op zondag 20 september 2020 in de Pollenkerk

 

–  Orgelspel.

– Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

– Zingen: Psalm 90: 1 en 8. (N.B.)

– Stil gebed.

– Votum en groet.

– Zingen Psalm 93: 1, 2, 3 en 4. (O.B.)

– Lezing van het gebod.

– Zingen: Psalm 40: 4. (O.B.)

– Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest.

– Schriftlezing: Genesis 6: 1 – 7: 1. (HSV)

– Zingen: Psalm 91: 1 en 5. (O.B.)

– Tekstlezing.

– Verkondiging.

– Zingen: Psalm 61: 3 en 5. (N.B.)

– Dankgebed en voorbede.

– Zingen: Psalm 36: 2. (N.B.)

– Zegen.

 

Liturgie avonddienst op zondag  20-9-2020 in de Pollenkerk.

 

intr.:                      Gebed des HEREN: 3 (OB)

stil gebed

votum en groet

lofzang                 ps. 72: 4 (NB)

geloofsbelijdenis

zingen                  ps 26: 4 (NB)

gebed voor de vergeving van de zonden, de opening van het woord en de verlichting met de H.Geest.

schriftlezing       Mat.. 23,23-39

zingen                  ps. 79: 1 en 2 OB

preek

zingen                  ps. 79: 4 OB

dankgebed (en collecte)

slotzang               ps. 62: 7 (NB)

zegen