Nieuws

Liturgie diensten Pollenkerk zondag 13 december 2020

Categories: Wijk-Oost

Liturgie ochtenddienst Pollenkerk zondag 13 december 2020

 

– Orgelspel

– Afkondigingen door de ouderling van dienst

– We luisteren naar: Gezang 118: 1 en 2

– Stil gebed

– Votum en Groet

– We luisteren naar: Psalm 74: 10 en 11 (N.B.)

– Geloofsbelijdenis

– We luisteren naar: Psalm 25: 2 (N.B.)

– Gebed om de opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest

– Schriftlezingen (HSV):

* Jesaja 21: 11 – 12.

* Romeinen 13: 11 – 14

– We luisteren naar: Psalm 130: 3 en 4 (O.B.)

– Preek n.a.v. Jesaja 21: 11 – 12

– We luisteren naar: Gezang 124: 1, 3, 4 en 5

– Dankgebed

– We luisteren naar: Gezang 125: 1, 3 en 5

– Zegen

– Orgelspel

 

Liturgie avonddienst Pollenkerk zondag 13 december 2020

 

Intochtslied: Psalm 98:1,3 en 66:7

Votum en groet

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging: Lucas 1:67-72

Zingen: Opw. 780 “Ik zie uit naar de Heer”

Gebed bij de opening van de Schrift

1e Schriftlezing: Lucas 1:26-38 (HSV)

2e Schriftlezing: Mattheüs 1:18-24 (HSV)

Zingen: ELB 109:1,2,3

Verkondiging

Lied: Gezang 132:1,2,3

Dienst der gebeden

Inzameling der gaven

Slotlied: Samen Zingen 179 “O Licht uit Licht”

Zegen