Nieuws

liturgie kerkdiensten Pollenkerk 21 juni 2020

Categories: Wijk-Oost

Liturgie Zondag 21 juni 2020 voor beide diensten
Pollenkerk te Vriezenveen
Aanvang: 9.30 en 19.00 uur

– Orgelspel
– Afkondigingen door de ouderling van dienst
– Zingen: Psalm 62: 1 en 4 (N.B.)
– Stil gebed
– Votum en Groet
– Zingen: Psalm 97: 1, 6 en 7 (O.B.)
– Lezing van het gebod/Geloofsbelijdenis
– Zingen: Psalm 96: 4 (N.B.)
– Gebed om de opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
– Schriftlezing: Exodus 32: 1 – 35
– Zingen: Gezang 437: 1, 2 en 3
– Preek
– Zingen: Gezang A: 1, 2, 3 en 9 (van de Enige Gezangen: de Tien Geboden des Heren)
– Dankgebed
– Inzameling van de gaven (Tijdens de inzameling van de gaven wordt het orgel bespeeld)
– Zingen: Gezang 305: 1 en 2
– Zegen
– Orgelspel