Nieuws

Liturgie kerkdiensten Pollenkerk 28 juni 2020

Categories: Wijk-Oost

Liturgie ochtenddienst Pollenkerk

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Gezang 457, 1,3,4
Stil gebed
Votum en Groet
-Psalm 43, 3 en 4
Lezing van de wet
-Psalm 139, 1 en 14  oude berijming
Gebed om de opening van het Woord
Exodus 33: 18-23 en 40: 34-38
1 Kor.13, 8-13
-Gezang 328, 1,2,3
Kindermoment
Verkondiging
-Ev.liedbundel 406, 1 en 4
Afkondigingen
Dank- en voorbeden
Moment voor de Inzameling van de gaven
Slotzang: Joh.de Heer lied 5, 1,2,3
Heenzending en Zegen

Liturgie avonddienst Pollenkerk

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 111, 1 en 2
Stil gebed
Votum en Groet
-Psalm 43, 3 en 4
Apostolische Geloofsbelijdenis
-Psalm 68, 10   oude berijming
Gebed om de opening van het Woord
Exodus 33: 18-23 en Exodus 40: 34-38
1 Kor.13, 8-13
-Gezang 328, 1,2,3
Verkondiging
– Ev.liedbundel 406, 1 en 4
Dankgebed
Moment voor Inzameling van de gaven
Slotzang: Ev.liedbundel 170, 1 en 2
Heenzending en Zegen