Nieuws

Liturgie kerkdiensten Pollenkerk zondag 5 juli

Categories: Wijk-Oost

Liturgie Zondag 5 juli 2020 Pollenkerk (9.30 uur)

– Orgelspel
– Afkondigingen door de ouderling van dienst

– Zingen: Psalm 122: 1 en 3 (O.B.)

– Stil gebed

– Votum en Groet

– Zingen: Psalm 131: 1, 2 en 3 (N.B.)

– Lezing van het gebod/Geloofsbelijdenis

– Zingen: Gezang 463: 1, 4 en 5 (melodie Nieuwe Liedboek)

– Gebed om de opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest

– Schriftlezing: Mattheüs 11: 25 – 30

– Zingen: Psalm 65: 1 en 3 (O.B.)

– Preek

– Zingen: Gezang 436: 1, 4 en 5

– Dankgebed

– Inzameling van de gaven

– Zingen: Psalm 72: 7 (N.B.)

– Zegen

– Orgelspel

 

 

Liturgie Zondag 5 juli Pollenkerk 19.00 uur

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 138, 1 en 4
Stil gebed
Votum en Groet -Psalm 27, 1 en 7
Gebed
Schriftlezing Deut.6: 1-6
Matth.11: 25-30
-Psalm 56, 5 en 6 oude berijming
Verkondiging n.a.v. Matth.11: 28-30
-Gezang 179, 1,2,3 bundel 1938
Apostolische Geloofsbelijdenis
Ev.liedbundel 275, 1 en 4
Dankgebed, afgesloten met het Onze Vader
Moment voor de Inzameling van de gaven
Slotlied: Gezang 393, 1,2,3,4
Heenzending en Zegen