RSS Dagelijks Woord

  • maandag 18 februari 2019 - Jeremia 29:11-14a
    Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel […]

Nieuws

M.V. “Naar Schrift en de Belijdenis”.

Categorieën: Activiteiten,Verenigingen

Onze laatste vergadering van dit jaar 2018 is
D.V. woensdag 12 december. De vergaderingen van
5 december en 19 december komen te vervallen.
We behandelen Ps 137 uit de Herv Vaan  van november van Ds J. Molenaar. Onze vergaderruimte is deze keer Lokaal 6.
Leden en gasten van harte  welkom.

Het bestuur.