Nieuws

Mannendag Wezep Zaterdag 8 februari 

Categories: Activiteiten

Al vele jaren gaan we met een hele groep mannen (de laatste jaren rondom de 50 !) naar de Mannendag in Wezep (bij Zwolle) voor een dag vol bemoediging, ontmoeting en gezelligheid. Vele mannen weten we te bereiken. Ook langs deze weg willen we mannen uit onze gemeente graag betrekken bij deze dag: aansprekende sprekers leggen de bijbel uit aan de hand van een thema. Ze vullen elkaar op een mooie manier aan en we zingen allerlei liederen, wat supermooi klinkt. De sprekers gaan in op gestelde vragen (kan anoniem) waardoor het thema heel reëel en praktisch voor je wordt. Bij dit alles komt de gezelligheid van het samen op weg zijn, een lekkere lunch en leuke onderlinge gesprekjes. Al een paar jaar, gaan we na afloop met elkaar uit eten voor een bescheiden prijsje in een restaurant in de nabije regio Vriezenveen. Zo zijn we van ‘8.00 tot 18.30 u’ onder de pannen voor een dag vol eenheid en bemoediging. Dat hebben we hard nodig en is hopelijk tot zegen voor ons dorp !

Deze dag, zaterdag 8 februari 2019, zijn er twee bijzondere sprekers: Jos Douma en Patrick Nullen, die samen nadenken over het thema: Houd jij Gods reputatie hoog?!

Info en opgave via mannendagwezep.nl (18.50 eur). Zoals ieder jaar vertrekken we weer gezamenlijk en sluiten we de dag af met een gezamenlijk diner; de kosten van vervoer en eten liggen op ong/max 25 euro.
Zodra je je opgegeven hebt: stuur een bevestiging naar
mannendagvriezenveen@outlook.com en je krijgt een weekje voor de tijd nadere info omtrent vervoer etc. Vele mannen zijn je voorgegaan en gaan met je mee. We hopen dat je meegaat !

Hartelijke groet van het lokale mannencomité