RSS Dagelijks Woord

  • maandag 18 februari 2019 - Jeremia 29:11-14a
    Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel […]

Nieuws

Mestkorrelactie 10-maart-2018

Categorieën: Activiteiten,Algemeen,Zendingswerk

Ook dit jaar gaan we weer organische mestkorrels voor 3 goede doelen verkopen. De opbrengst wordt gebruikt voor het zendingswerk van stichting Helping Hands Israël, stichting Moreira-Dollen en stichting Sadiki.  Voor deze dag kunnen wij nog wel extra hulp gebruiken.

Vindt u/jij het leuk om deze dag te helpen en om wereldwijd goed nieuws te zaaien , laat het ons weten via:
Email : zending.doe.je.samen@gmail.com of
bel naar: 06-15832424.
Wilt u het volgende doorgeven:
O         komt met auto en aanhangwagen
O         komt met auto
O         komt helpen zonder vervoer.
O         komt de hele dag helpen ( 9.00 – ± 14.00 uur)
( voor de lunch wordt gezorgd )
O         komt alleen de ochtend ( 9.00 – ± 12.00 uur )
( voor de lunch wordt gezorgd )
O         komt alleen de middag ( 12.00 – ± 14.00 uur )

In de volgende kerkbode komt de bestellijst met de overige informatie.