Nieuws

Mijn hulp is van de Heere (Psalm121: 2a)

Categorieën: Gedicht

wellicht heeft u ook soms zo’n nacht

van moeiten en van zorgen,

dan denkt u in uw binnenste:

was het alvast maar morgen

 

t is niet eenvoudig om de pijn

of het verdriet te dragen,

dan is het logisch dat een mens

z’n nood begint te klagen!?

 

“natuurlijk”, zegt de psalm ons dan,

“maar als je hulp wilt vragen,

vraag het dan aan de Heere  Die

veel meer voor ons moest dragen”.

 

geen dalen  in ons leven zijn

zo diep, geen berg zo hoog,

in voorspoed en in tegenspoed

heeft God ons op het oog

 

dus als je jong bent en wat wilt,

gezond bent en nog sterk,

vergeet dan nooit dat God dat geeft,

’t is Zijn genadewerk

 

en als ons het gevoel bekruipt:

ik kan het niet meer aan,

vergeet dan nooit dat je daarmee

altijd  naar God mag gaan

 

’t ontbreekt Hem immers nooit aan Kracht,

aan Liefde evenmin,

zelfs niet als je als mens soms denkt:

‘k geloof er niet meer in!

 

Hij gaf voor ons Zijn eigen Zoon,

opdat wij zouden leven,

Hij redt ons ui t de nood en dood,

dat kan geen mens ons geven!

 

leef dan  in voor- en tegenspoed

steeds heel dicht bij Gods Woord,

zing in vertrouwen dan het lied

dat door God wordt gehoord:

 

‘k sla d’ ogen naar ’t gebergte heen

van waar ik dag en nacht

des  Hoogsten bijstand wacht,

mijn hulp is van de  Heer alleen,

die hemel zee en aarde

eerst schiep en sinds bewaarde!

 

G.K.