Nieuws

Monica 17 april

Categorieën: Activiteiten,Algemeen,Verenigingen

Op D.V. woensdag 17 april a.s. zullen wij stil staan bij het lijden, sterven en opstanding van Christus aan de hand van de Paasliturgie uit de Hervormde Vrouw. Wilt u hiervoor het februarinummer meenemen? We beginnen om half 8. Voor alle leden een hartelijk welkom en neem gerust een gast mee.