Nieuws

Najaarszendingscollecte.

Categories: Algemeen,Diaconie,Zendingswerk

A.s. zondag wordt de zgn. ‘Najaarszendingscollecte’ gehouden. De opbrengst van de collecte zal dit jaar besteed worden aan de toerusting voor nieuwe gemeenten in Azië. Op de Filippijnen zijn in een jaar tijd 85 nieuwe gemeenten ontstaan. Om leiding aan de nieuwe gemeenten te geven zijn predikanten en kerkelijk werkers nodig, die op hun beurt weer toegerust moeten worden voor het werk in de kerk. Door uw bijdrage aan de najaarszendingscollecte maakt u de theologische training van nieuwe studenten mede mogelijk. We bevelen de collecte van harte bij u en bij jou aan!

De zendingscommissie.