RSS Dagelijks Woord

  • maandag 18 februari 2019 - Jeremia 29:11-14a
    Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel […]

Nieuws

Next Door in de Grote Kerk

Categorieën: Activiteiten,Algemeen,Kinderen

We willen aan kinderen het evangelie verkondigen, en willen dat kinderen elkaar leren kennen, om samen te groeien in het geloof en vervolgstappen te zetten in het jeugdwerk. Kinderen zien elkaar in de kerk, maar een ontmoeting is niet vanzelfsprekend. Daarom starten we het nieuwe winterseizoen (ook) in de Grote Kerk met Next Door – een ontmoeting voor kinderen tijdens de kerkdienst. Next Door start zondag 23 september voor kinderen van groep 5 tot groep 8. Tijdens de kindernevendienst kunnen deze kinderen de kerk verlaten voor een eigen samenkomst in CCK2. Vanaf 23 september zijn deze bijeenkomsten elke 4e zondag van de maand. Tijdens de bijeenkomst bidden we, zingen we, en denken we na over een onderwerp, en kunnen de kinderen elkaar ontmoeten. We volgen dezelfde methode als de kindernevendienst: ‘Vertel het maar’.

Met Next Door vervalt tegelijkertijd de Bouwsteen, en wordt de wekelijkse kindernevendienst uitgebreid voor kinderen tot en met groep 4. De leiding van de kindernevendienst wil hiermee ook melden dat ze nog leiding zoeken, geïnteresseerden kunnen zich melden bij Karien Heersink (fam.heersink@gmail.com).

We hopen op zondag 23 september de kinderen van groep 5 tot groep 8 te ontmoeten.

Commissie Kerk voor de Jeugd.