Nieuws

Nieuws van de HGJB

Categories: Activiteiten,Algemeen

Actiedag voor het Diaconaal project van de HGJB

Door de maatregelen rond het coronavirus zijn veel acties voor het Diaconaal project ‘Geef hoop!’ niet doorgegaan. Dat is jammer voor de organisatoren, maar ook voor christenen in Mozambique. Binnenkort zijn er misschien weer mogelijkheden. Organiseer bijvoorbeeld in het startweekend een actiedag voor het Diaconaal project van de HGJB. De gemeente komt (misschien wel sinds lange tijd) weer bij elkaar en er hoeft geen extra zaterdag voor ingepland te worden. Zo is er naast ontmoeting en saamhorigheid ook tijd en ruimte om geld op te halen voor Chiyembekezo in Mozambique.

Bij het HGJB-jaarthema ‘Goed om te horen!’ zit een katern voor het startweekend. Hierin staan tips om deze actiedag vorm te geven. Vraag het jaarthema aan op HGJB.nl/Jaarthema.

Uw gebed is belangrijk
De HGJB zet zich in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

  • Danken voor alle inzet van vrijwilligers in afgelopen seizoen. Bid dat de zomervakantie een tijd van rust mag zijn, ook voor alle vrijwilligers – tijd om weer op te laden.
  • Gebed voor start van het nieuwe seizoen – alle voorbereidingen die worden gedaan, juist ook in onzekere tijden met corona.
  • Gebed voor de Vakantie Bijbel Weken die deze zomer (in andere vorm) gaan draaien. Bid voor de voorbereidingen en dat veel kinderen geraakt mogen worden door het geloof.

Volg een cursus bij de HGJB
Voor leidinggevenden in het jeugdwerk, ambtsdragers en catecheten biedt de HGJB verschillende cursussen en toerustingsavonden aan. Voor het komende seizoen is het aanbod vernieuwd. Bekijk de mogelijkheden op HGJB.nl/training-en-toerusting.