Nieuws

OLIEBOLLEN Challenge voor Albanie; Corona proof!

Categories: Activiteiten,Algemeen,Zendingswerk

Vanwege de Corona beperkingen, onzekerheden en de kwetsbare groep van vrijwilligers is de oliebollen-Challenge voor Albanie in Vriezenveen op D.V. vrijdag 19 november opnieuw in aangepaste versie- dus Corona proof! Her en der worden inmiddels diverse kerkelijke activiteiten aangepast of zelfs stopgezet in omliggende gemeenten; daarom is besloten tot voorzichtigheid en zoveel mogelijk digitaal en via thuis bezorging. Als u tijdig bestelt, geeft dat aan de organisatie de benodigde ruimte voor een goede bakplanning, voor organisatie van het bezorgen en volgt een optimaal resultaat. Bestellen dus graag zoveel mogelijk digitaal via de inmiddels aangepaste website www.appeltje-voor-de-dorst.nl of een bestelling per email naar info@appeltje-voor-de-dorst.nl. Voor wie dat grote problemen oplevert, kan bestellen en betalen per app of bij Kerkstraat 40. Als u zelf ook mee wilt helpen, meld u aan !

Doel van de actie is het werk van Aad & Dineke van der Maas in Albanie. Aad was voorheen jeugdwerkleider in Stjaavelin en Dineke is geboren en getogen Vriezenvener. Sinds 2017 waren zij uitgezonden naar Tirana en hier als compleet gezin werkzaam. Sinds deze zomer is Dineke met beide zoons in Nederland terug, vooral vanwege gezondheidssituatie en mogelijkheden voor onderwijs. Aad reist intensief tussen verschillende landen op en neer als coordinator van het FOCUSI-project voor kerken en huisgemeenten in Kosovo en Albanie. Oplopende besmettingen, aangescherpte maatregelen en Corona zorgen voor extra crisis, dus alle hulp is welkom! Medische voorzieningen, vaccinatiegraad en beschikbaarheid van vaccinaties zijn beperkt. Door hoge werkloosheid zijn veel mensen als dagloner van liefdadigheid en voedselbanken afhankelijk. Aanvankelijk schoot de overheid de allerarmsten te hulp, maar dat was bij lange na niet voldoende om het hoofd boven het water te houden. Dankzij giften uit Nederland worden nu diverse gezinnen via plaatselijke kerken geholpen. Helaas blijven inkomsten voor goede doelen momenteel erg achter, vanwege het deels wegvallen van acties, collecten en kerkdiensten. Meer informatie over Aad & Dineke vindt u op hun FaceBook account en via de website www.gzb.nl/famvdmaas