Nieuws

OOG VOOR KWETSBARE MENSEN IN COLOMBIA

Categories: Diaconie

Zondag 11 augustus 2019 | Collecte voor het Werelddiaconaat

Op zondag 11 augustus wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden, het diaconale programma van de GZB.
De opbrengst is bestemd voor hulp aan de meest kwetsbaren in de samenleving van Colombia.

De christelijke gemeenten in Colombia staan midden in het leven en hebben oog voor de meest kwetsbaren. Een aantal van hen zijn kleine projecten begonnen om hun naasten te helpen: activiteiten voor kinderen, de allerarmsten en zwervers.

Colombia werd jarenlang geteisterd door interne conflicten. De kerk ziet dat er in de samenleving nog steeds van alles aan de hand is. Er zijn problemen als armoede, werkeloosheid, conflictsituaties, vluchtelingen, onveiligheid, enz.  De kerk probeert ‘present’ te zijn en heeft zo’n 30 diaconale projecten, zoals naschoolse activiteiten voor kinderen die wonen in wijken met veel geweld en drugsproblematiek, douches en persoonlijke aandacht voor daklozen, een gezond ontbijt en gezelschap voor arme, eenzame ouderen.