Nieuws

Opstarten kerkdiensten

Categories: Algemeen,Algemene Kerkenraad,Kerken

Door de overheid worden de maatregelen rondom het corona virus stap voor stap versoepeld. Hierdoor wordt het mogelijk dat er binnenkort weer kerkdiensten kunnen worden gehouden, weliswaar onder een aantal strikte voorwaarden. De landelijke PKN heeft in aanvulling daarvan een aantal richtlijnen opgesteld aan de hand waarvan de kerkdiensten stapsgewijs weer kunnen worden opgestart. In de maand juni mogen er kerkdiensten met maximaal 30 personen worden gehouden, vanaf 1 juli kerkdiensten met maximaal 100 personen, waarbij de regel van anderhalve meter afstand houden blijft gelden. Het kan dus betekenen dat in kleinere kerkgebouwen minder personen zijn toegestaan.

Door het Groot Moderamen van de AK is inmiddels een commissie aangesteld bestaande uit ds. Prins, vier kosters en enkele kerkrentmeesters die de noodzakelijke voorbereidingen gaan uitwerken om de kerkdiensten in onze 4 kerkgebouwen weer te kunnen gaan opstarten.

Er moet een plan van aanpak worden opgesteld waarop de gemeente Twenterand goedkeuring moet verlenen. De verwachting is dat dit enige tijd zal kosten. We streven ernaar om op zondag 14 juni voor het eerst weer kerkdiensten te kunnen houden in de 4 kerken met ieder maximaal 30 personen. Hetzelfde geldt voor zondag 21 juni en 30 juni. De maand juni wordt gezien als ‘oefening’ voor de periode daarna, wanneer er meer kerkgangers mogen worden toegelaten tot maximaal 100 personen, als de omstandigheden in het kerkgebouw dat ook toelaten.

Vanuit de PKN is ook aangegeven dat men de diensten de komende periode niet ‘vrij’ mag bezoeken, maar dat reservering voorlopig verplicht is. De manier waarop dit wordt ingevuld kan verschillen per kerkgebouw of wijkgemeente.

De diensten in Aakerk, Westerkerk en Pollenkerk kunnen weer via de Kerkomroep worden gevolgd, maar dan wel alleen via audio, een beeldverbinding is daar helaas niet mogelijk. De online diensten in de Grote Kerk zullen doorlopen op dezelfde manier als de afgelopen weken, met video streaming via Kerkomroep en YouTube.

De commissie zal in de komende weken de plannen verder uitwerken. In de eerstvolgende kerkbode van 11 juni zal er meer gedetailleerde informatie volgen.

Jan Boldewijn, scriba AK