Nieuws

Paaswijding georganiseerd door de Hervormde Vrouwen Dienst.

Categories: Activiteiten

Op woensdagmiddag 29 maart a.s. wordt de jaarlijkse Paaswijding gehouden. Deze middag wordt gehouden in het gebouw CCK2 achter de Grote Kerk, Kerkstraat 2. Aanvang: 14:30 uur

Wij willen deze middag het Lijden en de Opstanding van Christus gedenken.

De meditatie van deze middag door mevr. R. Dekker-Averesch en naast de samenzang zullen er verschillende teksten en gedichten worden voorgedragen.
Het ouderenkoor Zanglust uit Daarlerveen onder leiding van mevrouw J. Wolthuis, een plaatselijk combo en organist de heer S. Schipper zorgen voor de muzikale omlijsting.

Deze middag is voor iedereen toegankelijk, in de pauze is er een hapje en drankje.

In verband met de voorbereiding graag opgeven voor 25 maart.
Voor opgave en/of eventuele vragen kunt u contact opnemen met Gina Brink tel.nr. 06-23136658 per mail ginabrink60@gmail.com of Hermien Overweg 06-10442991.

Hier kunt u ook aangeven wanneer u geen vervoer hebt en te ver is om op de fiets te komen.
Het vervoer naar CCK2 wordt dan voor u/jou geregeld.

Wij hopen van harte u/jou te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten,

Commissie HVD