Nieuws

Pastoraat Wijk Midden en Wijk Zuid

Categories: Algemene Kerkenraad,Geen categorie

Het Groot Moderamen en de Kerkrentmeesters hebben een gesprek gehad met afgevaardigden van wijk Midden en wijk Zuid in verband met het aanstaande vertrek van ds. Doorn en ds. Kranen. Er is besloten dat wijk Midden en wijk Zuid ieder de gelegenheid krijgen om in de komende vacature tijd invulling te geven aan het pastoraat door het aanstellen van een tijdelijke vervanger voor een aantal dagen/dagdelen per week.

Wijk Midden en Wijk Zuid krijgen de ruimte om ieder voor zichzelf op zoek gaan naar een tijdelijke predikant of kerkelijk werker die past bij hun wijkgemeente.