Nieuws

Peter en Tineke

Categorieën: Activiteiten,Zendingswerk

In een vorige kerkbode heeft u al kunnen lezen dat Peter en Tineke na 27 jaar gedwongen zijn terug gekeerd vanuit Israel naar Nederland. 27 Jaar geleden zijn ze uitgezonden door de Hervormde gemeente Vriezenveen en  hebben ze mogen zorgen voor volwassenen en kinderen met een beperking in Bethlehem, de geboorteplek van de Here Jezus.  Als verpleegkundige verzorgde Tineke hun pleegdochter Fatmeh en andere kinderen met een ernstige huidziekte (EB). Peter had  de leiding in de Sociale werkplaats “Olive wood” van Love into Action.

Inmiddels wonen Peter, Tineke en Fatmeh in de Betuwe in Randwijk. Gelukkig  gaat de olijfhoutwerkplaats en de hulp aan kinderen met EB wél gewoon door. De familie ‘t Lam blijven zich op afstand inzetten voor kinderen met EB en jongeren met een verstandelijke beperking.

Een periode van 27 jaar dienen in Israel sluiten we formeel af met een dankdienst. “Deze Periode was alleen mogelijk door de verbondenheid met Vriezenveen en uw jarenlange trouw. Werken en leven in Israel en de Westbank is alleen mogelijk geweest door uw jarenlange steun en gebed. De thuisfront commissie was hierin een belangrijke schakel en hiervoor willen we God danken” Aldus Peter en Tineke.

De dankdienst wordt geleid door Dominee Gijs Lammerts Van Bueren, oud directeur van de Nem, de organisatie waarvoor Peter en Tineke zijn uitgezonden, om Verzoening te brengen tussen Jood en Arabier.

Samen met alle betrokkenen, willen we stil te staan bij het werk dat de Heer heeft gedaan door Peter en Tineke heen. We willen Hem daarvoor de dank brengen die Hem toekomt!

U bent hiervoor van harte uitgenodigd op zaterdagmiddag 9 februari 2019 om 14:30. Na dienst is er de mogelijkheid om Peter en Tineke te ontmoeten, tijdens een receptie.