Nieuws

Pinksteren!

Categories: Algemeen,Gedicht

je hoort vandaag van vlammende protesten
alsof Jezus niet zou bestaan
en helemaal niet dat Hij voor mij
door dood en hel is heengegaan

ik kan me immers zelf wel redden,
zo klinkt het vaak in onze tijd,
wat moet ik nou toch met een Jezus
die ik als Zaligmaker belijd

we kunnen zelf wel regels stellen
van het leven dat ons voor ogen staat
met optimale vrijheid, zonder grenzen,
zelfs als corona tekeer gaat

ik lees in ’t Woord ook van vlammende tongen
en van een Wind die door ons leven gaat
en die de wereld zullen overwinnen
als God aan ’t eind Zijn kerk vergaart

zelf s in Jeruzalem hoor ik weerklinken:
‘k bid Jezus als mijn Redder aan,
al heb ik vaak and’re ideeën,
‘k weet nu: ’t zal zonder Hem niet gaan

dat leert de Heil’ge Geest van Pinkst’ren
aan zondige mensen verstaan,
die ondanks alle aardse idealen
hun hart voor Jezus hebben openstaan

nog vlamt dat Vuur en waait die Wind,
de Heilsfontein wil stromen
en Jezus stelt ons slechts één vraag
mag ik ook in u (jou) komen?

 

G.K.