Stichting Ondersteuningsproject Roemenië

Stichting Ondersteuningsproject Roemenië

Onze stichting heeft tot doel het rechtstreeks verlenen van tijdelijke financiële en technische ondersteuning op kleine schaal aan maximaal 50 gezinnen in Roemenië op het gebied van opleiding, levensonderhoud, continuering van huisvesting en zorg.

De stichting richt zich op de volgende activiteiten:

  • De samenwerking met plaatselijke maatschappelijke werkers en predikanten in Roemenië voor de selectie van gezinnen die voor ondersteuning door de stichting in aanmerking komen,
  • Het werven en begeleiden van gezinnen en personen die een gezin in Roemenië willen ondersteunen gedurende 10 jaar.

Tweemaal per jaar worden de gezinnen bezocht om toezicht uit te oefenen op de juiste besteding en effecten van de ondersteuning. Als blijkt dat het geld dat men ontvangt onjuist besteed wordt en er sprake is van weinig of geen effect, dan wordt na overleg met de plaatselijke maatschappelijk werkers en predikanten de ondersteuning aan het gezin stopgezet.

Ook incidentele giften zijn altijd van harte welkom. Hiervan worden meestal extra voedselpakketten gekocht, zodat de allerarmste gezinnen tweemaal per jaar een pakket ontvangen. Of iemand die het hard nodig heeft ontvangt extra ondersteuning, al naar gelang wat er op ons pad komt. De Stichting zelf heeft geen kosten. Degene die reist betaalt zelf de reis- en verblijfkosten.

Het bankrekeningnummer van de Stichting Ondersteuningsproject Roemenië: IBAN NL62 RABO 0126329508