Nieuws

SLEUTELS HERVORMD CENTRUM HERHaalde OPROEP

Categorieën: Algemeen,kerkrentmeesters,Verenigingen,Wijk Next,Wijk-Midden,Wijk-Oost,Wijk-West,Wijk-Zuid

Onlangs zijn alle mensen, die volgens de administratie een sleutel in hun bezit hebben van het Hervormd Centrum/Stjäävelin, schriftelijk benaderd met de vraag om op te geven of ze de sleutel nog in hun bezit hebben, waarvoor ze deze gebruiken en hoe vaak. Mocht u geen brief hebben gehad, maar toch een sleutel hebben, wilt u dan contact opnemen met het kerkelijk bureau, tel. 561726? Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Het College van Kerkvoogden