Nieuws

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Categories: Algemeen,Zendingswerk

De Stichting Werkgroep Oost-Europa Vriezenveen heeft de eerste hulpgoederen van dit jaar weggebracht naar Hongarije.

In het najaar van 2020 hebben er twee hulptransporten plaatsgevonden, een naar Hongarije en een Roemenië. Het transport naar Roemenië moest vroegtijdig worden beëindigd door de vele covid-19 besmettingen in de te bezoeken plaatsen. Hierna bleek het door de coronapandemie niet meer verantwoord om nog naar Hongarije en Roemenië af te reizen. Tevens heeft de oorlog in Oekraïne het reizen ook zeer bemoeilijkt. Het werk heeft echter niet stilgestaan. Er zijn geen hulpgoederen getransporteerd, maar er is wel, vanuit de gelden van de kerstactie, financiële steun verleend, zelfs veel extra steun aan de contactgemeente, Fertösalmás, in de Oekraïne. Deze gemeente vangt veel vluchtelingen op uit het oosten van Oekraïne.

Nu de coronapandemie beheersbaar lijkt, heeft de werkgroep ook de draad weer opgepakt door opnieuw hulpgoederen te gaan brengen. Het eerste transport is op 1 juli j.l. vertrokken naar Kecskemét in centraal Hongarije. Ineke en Hans Elkerbout en Henk Olink doen hieronder een kort verslag van hun reis: “ Na de gebruikelijk tweedaagse heenreis zijn wij als reizigers, aan het begin van de avond ter plaatse aangekomen. Omdat de temperatuur inmiddels ruim boven de 30ᵒC was opgelopen, is er meteen uitgeladen bij het “Diaconia Zentrum” van de protestantse kerk in Kecskemét. Na het nuttigen van een warme maaltijd zijn we naar ons overnachtingsadres gereden in Katonatelep, een klein dorpje in de gemeente Kecskemét. Vergelijkbaar als De Pollen ten opzichte van Vriezenveen. In de pastorie van ds. András Laczay en zijn vrouw Emöke hebben we gebruikgemaakt van de logeerkamers. De volgende morgen, zondag 3 juli, hebben we de kerkdienst bijgewoond. Het gesprokene werd voor ons direct in het Engels vertaald door een lerares Engels, die les geeft aan het gymnasium van Kecskemét. Na de lunch, de temperatuur inmiddels opgelopen boven de 37ᵒC , en een gezellig samenzijn, werden we opgehaald door Edit Bárdos, om een bezoek te brengen aan “HAJNALCSILLAG TANODA”, wat zoiets betekend als “Leer van de Morgenster” Dit is een gebouw aan de rand van een zigeunerwijk, waar na schooltijd zigeunerkinderen worden opgevangen en geholpen met o.a. huiswerkbegeleiding en  bijles. Daarnaast wordt er veel gedaan aan sport en spel en leren zij sociale vaardigheden. De “Morgenster” staat ook centraal bij dit diaconale project.Vanuit dit diaconale werk kregen wij een verzoek om kinderfietsen mee te nemen. Deze fietsen kunnen de kinderen “verdienen” door goed hun best te doen. Via de te behalen 100 sterren, die zij krijgen bij goede/voldoende resultaten op school, krijgen zij een fiets. Op deze manier proberen zij de zigeunerkinderen uit hun  minder sociale en soms criminele milieu te halen. Dat dit werkt, blijkt wel, doordat enkele kinderen al doorgestroomd zijn naar het hoger onderwijs. Na ook hier een warme maaltijd te hebben genuttigd, zijn we weer naar Katonatelep teruggereden.De volgende morgen zijn we na het ophalen van de aanhanger in Kecskemét weer aan een lange etappe van de terugweg begonnen. De etappe eindigde na 13 uur rijden in een Gasthaus in Wachenroth, tussen Nürnberg en Würzburg. Dinsdag 5 juli zijn we na ruim 2800 km moe, maar voldaan, veilig in Vriezenveen aangekomen.

De stichting heeft de volgende reis al weer in de planning. Op 20 juli vertrekt er een transport naar Roemenië. De stichting hoopt de komende maanden nog meer transporten te kunnen maken en hoopt dan ook het depot weer open te kunnen stellen voor het brengen van kleding. Er is vooral behoefte aan kinder- en herenkleding en vooral kinderschoenen. Houdt u de berichtgeving hierover in de gaten.