Nieuws

Aanvullende informatie diaconale collecte van 5 mei

Categorieën: Activiteiten,Algemeen,Diaconie

Op verzoek blikken we deze kerkbode terug op de diaconale collecte van zondag 5 mei. Deze bevrijdingsdag is er gecollecteerd voor ICEJ, in het bijzonder voor ondersteuning en hulp aan overlevenden van de Holocaust.

ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem) is in 1980 opgericht als christelijk antwoord op de behoefte het volk Israël te troosten volgens de opdracht in de Bijbel. De ICEJ is geen ambassade in die zin dat het een land vertegenwoordigt. Het is echter wel een ambassade omdat het een ‘natie’ van gelijkgezinde christenen vertegenwoordigt die de Bijbelse betekenis begrijpen van het herstel van Israël.

Het initiatief wat wij met de collecte van zondag 5 mei ondersteunen is het Haifa home, huis voor overlevenden Holocaust. Ongeveer een derde van de nog 180.000 Holocaust Overlevenden die in Israël wonen, leven in armoede, zijn eenzaam of zijn ziek. In 2009 is de ICEJ een samenwerkingsverband aangegaan met een lokale liefdadigheidsorganisatie Yad Ezer L’Haver om een Huis op te richten voor eenzame en hulpbehoevende overlevenden. Dit Huis in Haifa is uniek. Het oorspronkelijke doel van het Huis, om Holocaust Overlevenden onderdak en zorg aan te bieden, is ondertussen uitgegroeid tot een leefgemeenschap. Holocaust Overlevenden die zelfstandig in de buurt wonen, zijn regelmatig te gast en nemen volop deel aan de verschillende activiteiten en vieringen. Het Haifa Huis is daardoor niet alleen gericht op de bewoners, maar is zeker ook een “thuis”  voor deze buurtbewoners.

De collecte van zondag 5 mei heeft een bedrag van € 1367,15 opgebracht. Waarvoor onze hartelijke dank. Onze hulp aan Israël blijft nodig, zie ook Romeinen 15:25–27.  Wilt u meer weten van het werk van ICEJ dan kunt u dat vinden via https://nl.icej.org/