Nieuws

Diaconale zondag 20 oktober 2019

Categories: Activiteiten,Algemeen,Jongeren,Kerken,Stjäävelin Junior

In Twenterand is al meer dan tien jaar een Diaconaal Platform Twenterand (DPT) actief, waarbij alle kerken van Twenterand zijn aangesloten. Samen met de maatschappelijke stichtingen te weten: stichting Manna, Stichting Waypoint (verslavingszorg), Stichting BOOT (begeleiding financieren) en Stichting Steunfonds Vluchtelingen Twenterand (ondersteuning vluchtelingen) zetten wij ons in voor de kwetsbare medemens dichtbij. Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor de mensen hier in Twenterand. Het is een kerntaak van de kerk om zorg te dragen voor de medemens, ook dichtbij. De letterlijke betekenis van diaconaat is het zich dienstbaar opstellen, of wat vrijer vertaald is het hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Hulp bieden aan wie geen helper heeft. Als voorbeeld: in juli 2019 zijn er binnen Twenterand 180 vakantietasjes onder kinderen en jongeren verspreid die niet op vakantie konden gaan.

Op 20 oktober is het Diaconale Zondag in Twenterand. De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor de vier genoemde stichtingen.

Op deze zondag ontvangt u bij het verlaten van de kerk een flyer met daarop meer informatie over het gezamenlijke project VroegSignaleren van drie van deze stichtingen Manna, Waypoint en st. BOOT.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij:

Gerrit Kuiper, voorzitter Diaconaal Platform Twenterand, gjhkuiper@gmail.com