Nieuws

Toelichting diaconale collecte zondag 6 oktober

Categories: Activiteiten,Algemeen,Bijbel,Diaconie,Wijk-Oost

Op zondag 6 oktober is het Israëlzondag. Op deze zondag wil de diaconie in het bijzonder stilstaan bij onze verbondenheid met het volk Israël. De diaconale collecte is op deze dag bestemd voor de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem (ICEJ). De ICEJ is een wereldwijde, non-profit organisatie met een profetische roeping om een bron van troost te zijn voor Israël en het Joodse volk. De Bijbel is duidelijk over hoe de houding van christenen ten opzichte van joden moet zijn. Jesaja 40:1 draagt ons op om Gods volk te vertroosten. Psalm 122:6 zegt dat we moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem.

De ICEJ heeft een aantal doelstellingen: vertroosten, onderwijzen, voorbede, zegenen, inzamelen, hulp verlenen, verzoenen en voorlichten. De organisatie ondersteunt verschillende projecten in Israël, waaronder de hulp aan armen in Jeruzalem. In de afgelopen jaren heeft de ICEJ bijgedragen aan de armen van Jeruzalem, door een dovenschool en een blindenschool te sponsoren. Tijdens de feestdagen hebben zij voedselpakketen uitgedeeld.