Nieuws

Uitnodiging bidstond

Categorieën: Activiteiten,Algemeen,Bijbel,Jongeren,Stjäävelin Junior

Wij vinden het ontzettend belangrijk om voor de kinderen, tieners en jeugd uit Vriezenveen te bidden. Het is ons verlangen dat zij God leren kennen en Hem willen navolgen in hun leven. Net als voorgaande jaren willen wij jullie graag uitnodigen voor de bidstond. Voorafgaand aan de AB vergadering van Wijk Next, starten wij met een bidstond. Tijdens de bidstond is iedereen van harte welkom: jongeren, ouders, vrijwilligers etc. Samen gaan we in gesprek over punten die leven, punten die we mee kunnen nemen in ons gebed. Dan zal er gezamenlijk worden gebeden.

Wij willen jullie hiervoor uitnodigen, wij geloven namelijk dat we met elkaar een krachtig gebed mogen uitspreken; keer op keer!

De eerst volgende bidstond is op woensdagavond 27 november. We starten om 19.45 uur en het zal tot 20.00 uur duren. We starten in Lokaal 7 in Stjaavelin.

Iedereen is van harte welkom! Ook als u/jij verhinderd bent, maar wel gebedspunten heeft mag u/jij deze punten doorgeven aan de jeugdouderlingen.

Groeten Marije Perik en Rianka Bekendam