Nieuws

Uitreiking Akkerfonds 2020 CORONA-proof

Categories: Activiteiten,Algemeen,Gemeente

Ondanks de Corona- crisis vindt ook dit jaar de uitreiking plaats van het Akkerfonds. Juist in het jubileumjaar van de viering van het 25 jarig bestaan van de Akker is de wens om respect voor vrijwilligerswerk extra tot uiting te brengen. Dit gebeurt op 29 en 30 juni in 6 sessies van elk 5 vrijwilligersorganisaties, wat later dan gebruikelijk en CORONA-proof, dus volgens RIVM regelgeving. Aanvragers ontvangen persoonlijk bericht en uitnodiging en dienen zich correct te registreren.
Het Akkerproject ondersteuningsfonds keert jaarlijks de winst van het voorgaande jaar uit van de stichtingen De Akker en De Zaaier. De bedoeling is om vrijwilligers initiatieven te inspireren en te ondersteunen, die vernieuwend bezig zijn op terreinen van Evangelisatie, Diakonaat en Jongerenwerk, conform de christelijke doelstellingen van De Akker. Projecten moeten binnen een jaar worden opgestart, kerkelijk gebonden zijn in de directe regio, geen gaten in begrotingen dichten, maar nieuwe impulsen bieden als investering in de toekomst. Aanvragen zijn normaal gesproken mogelijk in het 1e kwartaal van elk jaar.