Nieuws

Vakantie Bijbelboekje GZB

Categories: Algemeen

Voor de vakantie periode heeft de GZB opnieuw voor haar leden een speciaal zomergezinsboekje ontwikkeld. Een boekje met 14 portretten uit Gods wereldwijde kerk met een korte overdenking over het thema: ’Houd het vuur brandend’

Er staan portret ten in van jonge christenen van dichtbij of ver weg die het verhaal delen

Hoe zij leven uit geloof en dit doorgeven aan mensen om hen heen

Dit boekje hoopt bij te dragen aan het verlangen om Gods liefde door te geven en geloofsverdieping te geven voor het gezin in de vakantieperiode. Mooi om weg te geven ter bemoediging en inspiratie om uit te delen. Gratis verkrijgbaar bij De Akker, Westeinde 205- en bij de uitgang van alle kerken. Samen houden we het vuur brandend!