Nieuws

Verdieping: VISSEN in de Grote Kerk

Categorieën: Activiteiten,Algemeen

Tijdens de verdiepingsdienst op D.V. zondagmorgen 20 januari in de Grote Kerk is het thema: Geroepen om te getuigen. Deze dienst sluit goed aan bij de cursus van de IZB – Gunnend Geloven, over het geloofsgesprek tijdens de avonden van 16 en 30 januari en 13 en 27 februari in Hervormd Centrum Stjaavelin. Wat is jouw stijl en wat zijn jouw woorden in gesprek met de ander? Deze dienst wordt geleid door Ds G. Doorn en diverse gemeenteleden leveren hierbij ieder hun eigen gevarieerde bijdrage. Zo denken we samen als gemeente na over onze eigen roeping en de mogelijkheden en manieren om te getuigen in woord en daad. Na de dienst verdiepen we ons hier in CCK2  bij de koffie verder in, met verschillende activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen. Dus investeer in je geloof en doe mee op zondag 20 januari!

PS – Bij de koffie maken we het deze keer graag extra gezellig door samen te bakken of lekkere koeken te kopen en wat mee te nemen; voor de dienst kunt u dit inleveren bij de koster Gert Brink.