Nieuws

verslag vergadering 12-3-2020

Categories: Wijk-Oost

Kort verslag kerkenraadsvergadering 12 maart 2020.

 

Opening.

De voorzitter heet allen hartelijk welkom. We zingen met elkaar Ps. 133 : 1, 2 en 3. Br. C. Bos houdt een inleiding over liefde, relaties en pastoraat. In communicatie over onderlinge relaties in kerk, gemeente en gezin ligt het begin bij onze eigen relatie met God. Zonder de liefde van God hebben we geen been om op te staan. Wij zijn geroepen om in ons leven de liefde van God aan anderen door te geven. Zo mogen we bruggen bouwen, zo mogen we verbinden in relaties naar en met anderen. Als je door de ogen van Jezus naar anderen leert kijken, zul je niet oordelen, maar leer je in Liefde omzien naar anderen. De Boodschap is: de woorden van Jezus niet alleen horen, maar ook doen. Gehoorzaam Hem volgend blijf je in zijn Liefde.

Uitleg over conceptbeleidsplan A.K.

Er is informatie verstrekt over de plannen. Vragen ter verduidelijking zijn beantwoord. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk in discussie te gaan over de plannen en gemaakte keuzes. Voor discussie over de plannen zal tijdens de volgende kerkenraadsvergadering(en) voldoende tijd worden ingeruimd. De gemeenteleden zullen op 14 mei tijdens een gemeenteavond hierover geïnformeerd worden. Dit agendapunt heeft het overgrote deel van de vergadering in beslag genomen.

Kindernevendienst Pollenkerk.

Hierover is kort gesproken. Tijdens de volgende vergadering zullen we dit uitgebreider bespreken.

Mededelingen.

Tijdens de belijdenisdienst op 24 mei waarin jongeren uit meerdere wijken belijdenis van hun geloof hopen af te leggen zal ds. Kranen voorgaan en dan zullen, volgens rooster, de kerkenraadsleden van wijk Oost dienst doen.

Diverse te nemen maatregelen in verband met het coronavirus zijn onder de aandacht gebracht.

Sluiting, dankgebed.

Broeder H.J. Engberts gaat voor in dankgebed. Hierna sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis.

 

H. Harms, scriba.