Nieuws

verslag vergadering 20-2-2020

Categories: Wijk-Oost

Kort verslag kerkenraadsvergadering 20 februari 2020.

 

 

Opening.

De voorzitter heet allen hartelijk welkom. We zingen met elkaar Ps. 103 : 1 en 2. Ds. Prins verzorgt de inleiding aan de hand van Hst 3 van het boekje “Een voortreffelijk werk” In dit hoofdstuk gaat het over de organisatie van de kerk. De kerkorde is een geestelijk document en niet zozeer een wettekst. De huidige kerkorde is op dat punt beter dan de kerkorde van 1951. Deze kerkorde zet in bij het belijden van de kerk. De kerk belijdt in haar vieren, spreken en handelen Jezus Christus als Heere ……. Vervolgens zijn nog enkele specifieke punten besproken en toegelicht.

Afscheid aftredende broeders.

We nemen afscheid van de broeders G.J. Kleinjan, L. Koppelman, A. Brinkman en C.N. van den Hil.

Ds. Prins bedankt de broeders heel hartelijk voor hun inzet in de afgelopen jaren en de trouw waarmee ze het werk gedaan hebben. Hij bedankt hen ook voor de plezierige samenwerking.

Ontmoetingsdag Pollenkerk 27 september 2020.

De organisatie van deze dag zal door 3 ambtsdragers worden opgepakt.

Kerkdienst 1e Paasdag 2020 in Pollenkerk.

Besloten is om hieraan op dezelfde manier invulling te geven als het afgelopen jaar. Vanaf 9.00 uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee.

Belijdeniscatechese/belijdenisdienst.

De belijdeniscatechese wordt door 6 gemeenteleden gevolgd.

– 14 april 2020 aannemingsavond.

– 19 april 2020 belijdenisdienst in de Grote Kerk, aanvang 9.30 uur.

Verslag bezoek KPV-training.
Ds. De Jong, br. G. Sanderman en br. G. van der Schuur zijn op 28 januari naar Huis ter Heide geweest op uitnodiging van ds. Prins om te horen hoe het toeging op de KPV-training die in het kader van zijn studieverlof door ds. Prins wordt gevolgd.

Volgens de cursusleiding is het een pittige cursus. Br. G. van der Schuur doet verslag van de punten die ze daar met elkaar hebben besproken.

Sluiting, dankgebed.

Broeder K.D. Dasselaar gaat voor in dankgebed. Hierna sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis.

 

H. Harms, scriba.