Nieuws

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 16 januari 2019

Categorieën: Algemene Kerkenraad

Opening
Ds. Kranen heet iedereen welkom. Hij leest uit Joh. 2:1-11 gevolgd door een korte overdenking en daarna gaat hij voor in gebed.

Voorzitter AK
Het voorzitterschap van de Algemene Kerkenraad wordt vandaag door ds. Kranen overgedragen aan Gerard Sanderman die hiervoor afgelopen zondag tot ouderling is bevestigd.

Groot Moderamen 2019
Het Groot Moderamen voor het jaar 2019 wordt vastgesteld. Het bestaat uit voorzitter Gerard Sanderman, scriba Jan Boldewijn, assessor ds. Prins namens wijk oost, Ariska Smelt-Lambers namens wijk midden, Fons Reekers namens wijk west, Harm Kuper namens wijk zuid,  voorzitter kerkrentmeesters Bert Oudendijk, voorzitter diaconie Huib Eshuis en voorzitter wijk Next Rick Keus.

Diaconie
Het beleidsplan 2018-2022 van de diaconie wordt toegelicht door de voorzitter van de diaconie Huib Eshuis. De diaconie zal wat meer accent gaan leggen op plaatselijk diaconaal werk en ondersteuning geven aan stichtingen of diaconale projecten die een connectie met kerkelijk Vriezenveen hebben.

Cross-Over
De lijst met voorgangers voor 2019 en het rooster met datums voor 2020 worden goedgekeurd.

Gemeenteadviseur beleidsplan 2019
De externe kerkelijk adviseur namens de PKN, Jack de Koster, gaat verder met het voeren van gesprekken met kerkenraden, wijkgemeenten, commissies en diverse personen binnen onze gemeente. Daarna zal hij aanbevelingen doen voor het nieuwe beleidsplan van de AK.

Discipelschapstraining
De jeugdouderling meldt dat de eerste basistraining discipelschap onder leiding van Gineke Abbes heel goed verlopen is. Binnenkort komen er nog twee rondes die starten op 28 jan. en 12 feb. Ambtsdragers, vrijwilligers en gemeenteleden worden opgeroepen zich aan te melden bij Gineke.

Sluiting
Ariska Smelt-Lambers gaat voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Jan Boldewijn, scriba AK