Nieuws

Viering Heilig Avondmaal op zondag 29 november in Pollenkerk en Grote kerk

Categories: Activiteiten,Algemeen

Het lijkt misschien nog een eind weg, maar bij deze willen wij u toch alvast op de hoogte brengen van de wijze, waarop wij het Heilig Avondmaal willen vieren op deze bewuste zondag. In de afgelopen maanden hebben wij in onze hervormde gemeente steeds een digitale viering gekend. Via laptop of TV kon u als gemeente meevieren met de predikant en de ambtsdragers, die aanwezig waren bij de bediening van het Heilig Avondmaal.

Op zondag 29 november kunt u dit ook doen. Via de bekende media worden onze diensten immers uitgezonden. Toch zal het anders gaan dan in de afgelopen maanden. Als het tegen die tijd nog steeds mogelijk is om met 30 mensen een kerkdienst mee te maken in de kerk, willen wij, ds.Prins en ds.Doorn, u vragen om deze dienst mee te vieren in de Pollenkerk en de Grote kerk (uiteraard tot de maximale grens van 30 gemeenteleden is bereikt).

Ds.Prins zal in zijn wijkbericht uitleggen, hoe de viering van het Heilig Avondmaal gestalte zal krijgen in de eredienst. In de Grote kerk zullen de Avondmaalstafels klaar staan. Het is de bedoeling, dat de aanwezige gemeenteleden vanaf het begin van de dienst aan de Tafel zullen zitten. Daar wordt de dienst gevierd en daar vindt ook de bediening van het Heilig Avondmaal plaats. Dit betekent, dat voor de diensten in de Grote kerk die gemeenteleden kunnen komen, die a.belijdenis hebben afgelegd van het christelijk geloof en het Heilig Avondmaal graag mee willen vieren. Op deze wijze wordt weer een begin gemaakt met de viering van het Heilig Avondmaal, waar ook u als gemeente fysiek bij betrokken kunt zijn.

Uiteraard is het onze hoop en ons verlangen, dat wij elkaar in de nabije toekomst weer in groten getale kunnen begroeten in de kerkdiensten, verzameld rondom het Woord en de bediening van de sacramenten. Zover is het nu nog niet. Vandaar deze bijzondere aankondiging voor deze bijzondere diensten,

in Christus verbonden,

Ds.Prins en ds.Doorn