Bidstond voor Jongeren

Waarom voor jongeren?
In maart 2012 kwam een aantal ouders van tieners bij elkaar om na te denken over geloofsopvoeding. Wat kun je als ouder van tieners daar aan doen? Verschillende ideeën werden genoemd. Voor ze bidden was er één van. Zo is de bidstond voor jongeren ontstaan. Omdat je zuinig op ze bent, omdat geloof niet vanzelf groeit, omdat gebed werkt als de motor voor het jeugdwerk.

Is daar een speciale bidstond voor nodig?
God hoort ons toch overal en altijd? Dat is waar. Het is zelfs afgoderij om te denken dat God pas je gebed verhoort wanneer je dat op een bepaalde plaats en/of tijd doet.
God laat Zich niet dwingen. Gebed is geen ‘voor-wat-hoort-wat‘-zaak. Sterker nog: wanneer je bidt, leg je je eigen onmacht in de handen van de Almachtige. Ongeacht de uitkomst. Dus wanneer je thuis op jouw moment bidt voor jongeren, maakt dat geen enkel verschil.
Maar: gebeurt dat ook? Hoe vaak schiet het gebed er bij in? Soms heb je een beetje discipline hiervoor nodig. Dat wil de bidstond voor ons zijn, zodat het toch gebeurt.

Hardop bidden?
Moet dat, hardop bidden? Als je dat niet gewend bent, valt dat niet altijd mee. Het hardop uitspreken van je geloof / je gebed is wel goed om te doen. Het wordt dan concreet voor je. Maar er komen ook mensen op de bidstond die in stilte (mee-)bidden. Het mag allemaal, want het gaat om God, die ons hoort.

De bidstond voor jongeren is 1 keer in de twee maanden om 19:45 uur in Stjäävelin.
wo 25 maart 2019
wo 27 mei 2019
wo 26 aug 2019
wo 25 nov 2019