Nieuws

Voorlopige opbrengst Actie Kerkbalans 2020

Categories: Algemeen,kerkrentmeesters

De voorlopige opbrengst van actie Kerkbalans 2020 is bekend gemaakt. Het voorlopig resultaat geeft aan dat de actie € 484.996,- heeft opgebracht. Dit is € 686,- meer dan vorig jaar, een stijging van 0,14%. Verheugend is ook dat de gemiddelde bijdrage is gestegen met ruim € 5,–. Dit betekent dat veel leden hun bijdrage hebben verhoogd. Dit is iets om dankbaar voor te zijn want dat toont de betrokkenheid van de leden bij het wel en wee van de Gemeente. Het college van kerkrentmeesters bedankt alle leden voor hun toezegging. Mede dankzij de hulp van vele vrijwilligers die hun tijd hiervoor beschikbaar hebben gesteld is ook dit jaar de actie Kerkbalans goed verlopen. Hartelijk dank voor ieders inzet en medewerking.