Nieuws

(Weer) Welkom in de Kerk!

Categories: Activiteiten,Algemeen,Algemene Kerkenraad

Komende tijd zal in diverse media en met posters en filmpjes worden geuit dat we graag in juli weer een start maken met meer mensen in de verschillende kerken. Vanaf zondag 5 juli gaan de kerkdeuren na bijna 4 maanden weer open voor grotere groepen kerkgangers , dus ook in Vriezenveen voor de diverse kerken. Dit is de afgelopen tijd opgevangen door digitale vieringen via Youtube en KerkTV. Uiteraard wordt de onderlinge samenkomst en de gezamenlijke eredienst door heel veel mensen gemist. In de maand juni is er geoefend met kleine groepen van maximaal 30 personen en dat gaat goed! Bij binnenkomst krijgen aangemelde personen een warm welkom en wordt aan aangemelde personen een plaats aangewezen, nadat er is  gevraagd of men ziekte verschijnselen heeft. Op dit moment wordt er nog voor gekozen om in de kerkdienst niet te zingen, maar met de getoonde liederen mee te luisteren. Zo houden de kerken zich aan de regels, maar zijn zondagse vieringen weer mogelijk, meestal sochtends en savonds.

Voor opgave voor de kerkdiensten en een goed overzicht per kerk kunt u terecht op www.hervormdvriezenveen.nl en de berichtgeving in de kerkbode.