Nieuws

Als Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters hebben wij ons, samen met een vertegenwoordiger van de Corona-commissie, bezig gehouden met de vraag of er weer gezongen kan worden in de kerken. Met name of er weer samenzang kan plaatsvinden tijdens de erediensten.

Bij onze afweging hebben wij gebruik gemaakt van de instructies van het RIVM en de informatie op de site van PKN. De daar genoemde uitgangspunten hebben wij getoetst aan onze gegevens met betrekking tot de afmetingen van de kerkruimtes en de mogelijkheden om mechanisch te ventileren.

Daarbij hebben wij tot gelukkig de conclusie kunnen trekken dat het weer mogelijk is om tijdens de erediensten samen te zingen. Willen we geen onnodig risico lopen dan moeten we de samenzang wel beperken tot maximaal 15 minuten per dienst. Dit geldt voor de Grote Kerk, de Pollenkerk, de Westerkerk en CCK2.

Helaas geldt dit niet voor de Aakerk, de afmetingen van die kerk in combinatie met de gebrekkige mogelijkheden tot mechanisch ventileren maken de samenzang zonder onnodig risico in die kerk niet mogelijk. Uiteraard geldt dit ook voor de grote zaal in Stjäävalin.

Natuurlijk blijven de overige aanwijzingen, zoals 1,5 meter afstand houden, nog steeds van kracht. Zoals steeds zullen wij de ontwikkelingen op landelijk niveau blijven volgen en zonodig met nieuwe berichten komen. Wij zijn voor nu blij dat ook deze stap, naar wat zolang normaal is geweest, gezet kan worden. Ook al kan het nog niet overal. De genoemde verruiming van de maatregelen kunnen aanstaande zondag 19 juli al ingaan.